Na ulicach polskich miast coraz częściej można zobaczyć przyjezdnych z Ukrainy, są to pracownicy, najczęściej wykonujący prace sezonowe, a także osoby podejmujące studia w naszym kraju. Liczba osób przyjeżdżających z Ukrainy z roku na rok jest coraz większa. Najczęściej przyjeżdżają mieszkańcy powiatów zachodnich Ukrainy, ale polską granicę przekraczają również osoby z innych rejonów tego kraju. Głównym powodem emigracji do Polski są dużo wyższe zarobki i wyższy poziom życia, jak na Ukrainie.

Na ulicach polskich miast coraz częściej można zobaczyć przyjezdnych z Ukrainy, są to pracownicy, najczęściej wykonujący prace sezonowe, a także osoby podejmujące studia w naszym kraju. Liczba osób przyjeżdżających z Ukrainy z roku na rok jest coraz większa. Najczęściej przyjeżdżają mieszkańcy powiatów zachodnich Ukrainy, ale polską granicę przekraczają również osoby z innych rejonów tego kraju. Głównym powodem emigracji do Polski są dużo wyższe zarobki i wyższy poziom życia, jak na Ukrainie.
Pewna część przyjeżdżających do Polski Ukraińców planuje pozostanie w Polsce. Duża liczba pracowników z Ukrainy wykonuje proste prace, poniżej swoich możliwości i wykształcenia. Powodem takiego stanu rzeczy jest słaba znajomość języka polskiego. Podobieństwa występujące w językach polskim i ukraińskim wcale życia nie ułatwiają. Wielu Ukraińców, którzy podejmują naukę języka polskiego dochodzi do wniosku, że najlepiej uczyć się języka polskiego od zupełnych podstaw. Skutecznym sposobem na naukę języka polskiego są korepetycje online w Preply za pomocą komunikatora Skype.
Nauka języka polskiego dla mieszkańców Ukrainy jest pierwszym krokiem w kierunku realizacji życiowych planów, takich jak praca zawodowa czy studia w Polsce. Na skuteczność nauki języka polskiego ma wpływ nie tylko sama wiedza o języku, ale również wiedza o polskiej kulturze. Wbrew pozorom nauka języka polskiego dla Ukraińców nie jest łatwa. Najwięcej trudności przysparza skomplikowana wymowa w języku polskim. Uczący się języka polskiego Ukraińcy muszą również zmierzyć się z polską gramatyką. Jednym z trudniejszych elementów są deklinacje oraz duża liczba rozmaitych końcówek wyrazów.
Język polski należy do grupy języków zachodniosłowiańskich, natomiast język ukraiński należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. Natomiast odległość leksykalna pomiędzy językiem polskim a językiem ukraińskim jest mniejsza niż pomiędzy językiem polskim a rosyjskim. Ukraińcy przyjeżdżający do naszego kraju mają ułatwioną naukę języka polskiego, ponieważ stykają się z nim niemal na każdym kroku. Bardzo duże znaczenie w nauce języka polskiego ma częste przebywanie w środowisku, gdzie rozmawia się wyłącznie po polsku. Dzięki temu nauka odbywa się niejako samoistnie i wiele ze słówek i zwrotów uczy się poprzez częste z nimi osłuchanie.
Ukraińcy podejmują pracę zawodową w naszym kraju głównie z powodu o wiele wyższych zarobków, jak na Ukrainie. Przyjeżdżający do Polski pracownicy z Ukrainy zarabiają średnio około dwa tysiące złotych na rękę. W porównaniu do średniej płacy na Ukrainie, która wynosi w przeliczeniu na złotówki średnio niecałe pięćset złotych na rękę, różnica jest bardzo duża. Nieco więcej mogą zarobić mieszkańcy stolicy kraju – Kijowa. Natomiast średnia emerytura na Ukrainie, to nieco ponad dwieście złotych na rękę. Nic dziwnego, że duża liczba Ukraińców przyjeżdża do Polski i wiąże swoją przyszłość z naszym krajem.
Duża liczba osób przyjeżdżających do Polski z Ukrainy jest również związana z niezbyt dużą odległością. Podróż z Kijowa do Warszawy pociągiem trwa około 17 godzin. Kolejnymi powodami dla których Ukraińcy wybierają Polskę, są brak bariery kulturowej i powiązania rodzinne z Polską. Ukraińcy, nawet jeśli dobrze nie mówią w języku polskim, to wiele rozumieją. W większości pozytywne nastawienie do przyjezdnych z tego kraju, sprawia, że chętnie zostają i podejmują naukę języka polskiego.
Z roku na rok, rośnie również liczba osób zamierzających podjąć studia w Polsce. Ich chęć przyjazdu wynika głównie z trudnej sytuacji na Ukrainie. Studiując w Polsce, młodzi ludzie z Ukrainy, mają o wiele lepsze perspektywy. Studia prowadzone w polskim języku mogą podjąć ci kandydaci z Ukrainy, którzy mają poświadczoną znajomość języka polskiego przez uczelnię przyjmującą, certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, świadectwo ukończenia odpowiedniego kursu. Na studia prowadzone w języku obcym, mogą być przyjmowani studenci, którzy mają dokument poświadczający znajomość danego języka obcego. Obecnie ukraińscy studenci, to najliczniejsza grupa studentów zagranicznych w Polsce. Intensywna nauka języka polskiego pozwala na jego opanowanie przez przeciętnego studenta z Ukrainy w przeciągu kilku miesięcy. Istotną kwestia jest w tym wypadku integracja z polskimi studentami i jak najczęstsze przebywanie w miejscach, gdzie rozmawia się w języku polskim.