1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KARŁOWICE” ogłasza...
Wróć do listy komunikatów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KARŁOWICE” ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY W FORMIE LICYTACJI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KARŁOWICE”
51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 70, telefax 071 325-06-71
e-mail: smkarlowice@smkarlowice.pl ,  www.smkarlowice.pl
ogłasza
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY W FORMIE LICYTACJI
na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 47,71 m²
(dwa pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój i balkon, IV piętro)
przy ul. P. Czajkowskiego 21/10, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Karłowice” we Wrocławiu. Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni. Cena wywoławcza wynosi 130.000 zł.
 
Warunki uczestnictwa w licytacji mieszkania są następujące:
  1. Wpłacenie wadium w wysokości 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy zł) do dnia 04.06.2018 r. na konto Spółdzielni nr 47 1750 0012 0000 0000 3583 6877. Wadium przepada, o ile osoba, która wygra przetarg, nie wpłaci w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu sumy, którą zadeklarowała. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie oferentom, którzy przetarg przegrali. W przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zaliczone na poczet ceny lokalu.
  2. W dokumentacji Spółdzielni zgłoszone do zamieszkania są dwie osoby bez tytułu prawnego do lokalu.
  3. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Koszarowej 70 we Wrocławiu w dniu 05.06.2018 r. o godz. 16:00.
  4. Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty sadowe związane z postępowaniem wieczystoksięgowym.

     Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Bliższe informacje można uzyskać w dziale administracyjnym
    tel. 71/325 06 71.