Branża automotive, w tym dealerzy, importerzy czy producenci muszą na co dzień zmagać się z wieloma wyzwaniami. Mnogość procesów biznesowych sprawia, że konieczne staje się korzystanie z zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Obsługa oraz utrzymywanie relacji z klientem staje się coraz bardziej wymagające, pomocne stają się więc narzędzia typu SAP CRM.

Jak podtrzymywać relacje z klientami?

SAP CRM to platforma, która pomaga podtrzymywać i rozwijać relacje z klientami, ale także pozyskiwać nowych. W kontekście branży automotive system wspiera szereg procesów sprzedażowych takich jak m.in. sprzedaż nowych i używanych pojazdów, sprzedaż z oddaniem do użytku używanego samochodu, sprzedaż z prawem wykupu, sprzedaż z opcjami leasingu/wynajmu. Oprócz wsparcia w zarządzaniu procesami zakupowymi, system SAP CRM pomaga też w obsłudze takich procedur jak: wyszukiwanie pojazdów, obsługa danych dotyczących pojazdów, reklamacje, rejestracja możliwości sprzedaży. Z SAP CRM skorzystają więc szczególnie wszystkie duże firmy obsługujące wielu klientów.

Jakie jeszcze korzyści?

Poza wsparciem procesów specyficznych dla branży automotive, SAP CRM pozwala na poznanie preferencji poszczególnych klientów, analizowanie historii kontaktów i w efekcie trafne dopasowywanie kolejnych ofert. SAP CRM wpływa także pozytywnie na pracę wewnątrz organizacji. Dzięki temu, że wszystkie dane są zbierane w jednym miejscu, każdy pracownik wie jak przebiegał proces kontaktu z klientem. Pozwala to uniknąć omyłkowych sytuacji typu: dwóch handlowców wysyła taką samą ofertę do jednej osoby lub kontakt z przedstawicielem danej firmy jest podejmowany zbyt często. SAP CRM pomaga więc zorganizować pracę wszystkich działów pracujących z danymi.

Inne rozwiązania SAP

SAP CRM to jednak nie wszystko, warto przyjrzeć się bliżej innym rozwiązaniom wspierającym procesy biznesowe firm z branży motoryzacyjnej. Są to m.in. takie moduły jak: SAP VMS, SAP WTY, SAP DBM. Firma Hicron - partner wielu przedsiębiorstw z obszaru automotive oprócz standardowych funkcji powyższych modułów, proponuje także dodatkowe usługi rozszerzające, takie jak m.in.:


  • W zakresie SAP VMS:

- zarządzanie zleceniami stron trzecich – przebudowa, przekształcenia, dodanie elementów;

- planowanie popytu i sprzedaży;

- premie, zachęty i prowizje dla dealerów;

- planowanie transportu i zarządzanie nim;

- konfiguratory samochodów;

- narzędzia do zarządzania danymi podstawowymi samochodów;

- śledzenie i monitorowanie łańcucha dostaw związanego z dystrybucją pojazdów;

 


  • W zakresie SAP WTY:

- dowolna liczba rozwiązań w zakresie naprawy dla pojedynczej czynności serwisowej

- możliwość przypisania indywidualnych rozwiązań do konkretnych pojazdów;

- raporty dotyczące postępów czynności serwisowych;

- integracja z modułem VMS, zapewniająca dodatkowe informacje o lokalizacji pojazdu;

- koncepcja integracji z krajowymi organami w celu zapewnienia informacji o czynnościach związanych z bezpieczeństwem;

- automatyczne przetwarzanie powiadomień związanych z serwisem;

 


  • W zakresie SAP DBM:

- analizy: interaktywne raporty, kokpit zarządzania;

- platformy komunikacyjne: portal dla dealerów, portal gwarancyjny, konfigurator samochodów, katalogi produktów;

- zagadnienia logistyczne: usuwanie usterek, zmiana zamówień fabrycznych, odprawa celna, zlecenia przekazania zasobów i zwroty, transport, kokpity zmiany harmonogramu, wyszukiwanie dostępności, sprzedaż publiczna, sprzedaż flotowa, zarządzanie licencjami i prowizjami, sprzedaż używanych samochodów i zarządzanie nimi, zarządzanie serwisem

Przed rozpoczęciem współpracy z zewnętrznym dostawcą warto sprawdzić czy ma on doświadczenie w dostosowywaniu oprogramowania do potrzeb firm motoryzacyjnych. Każda branża ma swoją specyfikę oraz własne plany dotyczące rozwoju systemu, trzeba więc wziąć je pod uwagę przed decyzją o wdrożeniu SAP czy jakichkolwiek innych rozwiązań informatycznych.